Páirtnéireacht shibhialta agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh

Eolas

Do chuspóirí an chuid is mó d’éilimh leasa shóisialaigh (mar shampla, éilimh Liúntas do Lucht Cuardaigh Fostaíochta and Liúntas Leasa Forlíontach) caitear le lánúineacha comhchónaitheacha, daoine i bpáirtnéireachtaí sibhialta agus lanúineacha pósta mar an gcéanna. Rachaidh do stádas sibhialta i bhfeidhm ar do Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) nó do Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach), áfach.

Ní féidir leat éileamh a dhéanamh ar Phinsean Baintrí/Baintrí Fir/Páirtnéir Sibhialta Marthanaigh ach amháin má bhásaíonn do pháirtnéir sibhialta. Ní bheidh tú i dteideal an phinsin seo má théann tú isteach i bpáirtnéireacht shibhialta nua nó má phósann tú.

An áit le cur isteach air

Má tá amhras ort faoin gcaoi a chuirfidh do stádas sibhialta isteach ar d’éileamh, ba cheart duit dul i dteagmháil le d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil. I gcás liúntas leasa forlíontach, ba cheart duit dul i dteagmháil leis an an t-ionadaí Roinne Coimirce Sóisialaí (a tugadh an tOifigeach Leasa Pobail air roimhe seo) i d’Ionad Leighis áitiúil.

Page edited: 3 May 2016