Páirtnéireachtaí shibhialta

Páirtnéireacht shibhialta agus lánúineacha comhghnéis
Cuireadh ar bun scéim chlárúcháin pháirtnéireacht shibhialta reachtúil do lanúineacha comhghnéis in Eanair 2011 faoin Acht um Pháirtnéireacht Shibhialta agus Cearta agus Oiblieagáidí ar Leith do Chomhchónaitheoirí 2010.

An chaoi a n-athraíonn páirtnéireacht shibhialta do stádas dlíthiúil
Ardaíonn páirtnéireacht shibhialta go leor cuinsí dlíthiúla fadiarmhartacha agus tá réimsí éagsúla in gcuirfidh bheith i bpáirtnéireacht shibhialta isteach ar do theidlíochtaí agus d’oibleagáidí.

Páirtnéireacht shibhialta agus teidlíochtaí leasa shóisialaigh
I gcásanna ar leith, d’fhéadfadh go mbeadh daoine i bpáirtnéireachtaí sibhialta i dteideal sochair leasa shóisialaigh nó liúntais ar leith nach bhfuil ar fáil do lanúineacha comhchónaithe. Faigh amach tuilleadh eolais agus an áit le cur isteach orthu.

Cáin a ghearradh ar dhaoine pósta agus ar pháirtnéirí sibhialta
Tá trí bhealach inar féidir cáin a ghearradh ort mar dhuine pósta in Éirinn. Déan iniúchadh ar na roghanna agus faigh amach cén chaoi iarratas a dhéanamh.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Cáin ioncaim

Páirtnéireacht shibhialta agus oidhreachtúlacht
Cuireann sé síos ar na saincheisteanna i ndáil le hoidhreachtúlacht i bpáirtnéireachtaí sibhialta.

Cearta cónaithe do bhaill teaghlaigh
D’fhéadfaidh náisiúnaigh eachtrannacha a bhogann go hÉirinn i ndteideal a gclann a thabhairt chun cónaí leo anseo.
This document is in: Ag bogadh tíre > Teacht go hÉirinn > Cearta Cónaithe in Éirinn

Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile
Mionsonraí na socruithe le teacht ar fhostaíocht a dhéanamh do chéilí, do pháirtnéirí agus do chleithiúnaigh shaoránaigh neamh-LEE atá ina sealbhóirí Ceada Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha nó taighdeoirí.
This document is in: Fostaíocht > Oibrithe imirceacha > Ceadanna fostaíochta