Neamhniú ar pháirtnéireacht shibhialta

Eolas

Is forógra ó chúirt é neamhniú ar pháirtnéireacht shibhialta go bhfuil do pháirtnéireacht shibhialta cheaptha ar neamhní go hiomlán, agus nach maireann páirtnéireacht shibhialta idir tú agus do pháirtnéir. I bhfocail eile, is forógra é nár tharla an pháirtnéireacht shibhialta riamh.

Níl neamhniú mar an gcéanna le díscaoileadh. Is forógra é díscaoileadh ag cur críoch le páirtnéireacht shibhialta bhailí. Is forógra é neamhniú nár tharla an pháirtnéireacht shibhialta bhailí riamh.

I ndlí neamhniú pósta, tá dhá chineál pósadh ar féidir iad a chur ar neamhní. Tá póstaí neamhnithe agus póstaí in-neamhnithe. Má tá do phósadh neamhnithe, féachfar air nár tharla sé riamh. Má tá do phósadh in-neamhnithe, meastar gur pósadh bailí atá ann go dtí go ndéantar foraithne neamhnithe.

I ndlí neamhnithe pháirtnéireacht shibhialta, níl ann ach páirtnéireachtaí sibhialta neamhnithe. Ciallaíonn sé seo go bhféachfar ar na páirtnéireachtaí sibhialta nár tharla siad riamh.

Go teicniúil, murar tharla do pháirtnéireacht shibhialta riamh, níl aon ghá dul chun cúirte chun foraithne neamhnithe a fháil – is féidir leat díreach gníomhú ar nós nár tharla an pháirtnéireacht shibhialta riamh. Tá sé inmholta, áfach, ordú cúirte a fháil ag dearbhú go bhfuil do phairtnéireacht shibhialta curtha ar neamhní chun fáil réidh le haon amhras.

Ní féidir foraithne neamhnithe a dhéanamh ach amháin má chuireann ceann den dá pháirtí isteach chuig an gcúirt ar fhoraithne neamhnithe. Is feidir le haon duine a cheapann an chúirt go bhfuil seasamh dóthanach aige chun é seo a dhéanamh cur isteach air. Má chinneann an chúirt go bhfuil do pháirtnéireacht shibhialta neamhnithe, dearbhóidh sí ansin nach raibh do pháirtnéireacht shibhialta riamh ann.

Is féidir leat a fháil amach faoi na himpleachtaí atá ag foraithne neamhnithe inár gcáipéis ar chúinsí de neamhniú ar pháirtnéireacht shibhialta.

Rialacha

Chun neamnhiú a fháil ar do pháirtnéireacht shibhialta líomhnaithe, caithfidh tú iarratas a chur isteach chuig an gCúirt Chuarda nó an Chúirt Uachtarach.

Chun a chruthú don chúirt go bhfuil do pháirtnéireacht shibhialta neamhnithe caithfidh tú ceann de na forais a leanas a thaispeáint:

 • Ag am cláraithe an pháirtnéireacht shibhialta bhí easpa cumais. I bhfocail eile, ní raibh sé ar do chumas nó ar chumas do pháirtnéara dul isteach i gconradh ceangailteach. D’fhéadfaí go dtarlódh sé seo:
  - áit a raibh duine agaibh pósta go bailí cheana nó i bpáirtnéireacht shibhialta nó
  - áit a raibh sibh róghar i ngaol lena chéile nó
  - áit a raibh sibh ar ghnéis bhitheolaíochta dhifriúla nó
  - áit a raibh duine agaibh faoi 18 bliain.
 • Níor leanadh ceanglais fhoirmeálta do chlárú pháirtnéireacht shibhialta. Mar shampla, níor thug tú fógra dlite don gcláraitheoir sibhialta.
 • Ag am cláraithe an phairtnéireacht shibhialta, bhí easpa comhthola ann. I bhfocail eile, níor thug tú ná do pháirtnéir comhthoil shaor agus láneolasach don pháirtnéireacht shibhialta. D’fhéadfaí gur mar gheall ar éigeantas (eadhon, cuireadh iallach ort dul isteach sa pháirtnéireacht shibhialta), botún, bréagléiriú nó calaois. D’fhéadfaí freisin gur mar gheall ar an bhfíric go raibh tú féin nó do pháirtnéir ag fulaingt le meabhairghalar ag an am.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá comhairle agus ionadaíocht dhlí inmholta i gcónaí. Níor cheart duit féin na do pháirtnéir an t-aturnae céanna a úsáid.

Chun fiosrúcháin a dhéanamh maidir lena bhfuil tú incháilithe do Chúnamh Dlí, is féidir leat dul i dteagmháil leis an ionad dlí is gaire duit. Níl Cúnamh Dlí saor in aisce agus caithfidh gach duine ranníocaícht a dhéanamh chuig costais.

Is eagraíocht neamhspleách dheonach í ICDSA (Ionaid Chomhairle Dlí Saor in Aisce) a oibríonn líonra clinicí comhairle dlí ar fud na tíre. Tá na clinicí seo faoi rún, saor in aisce agus oscailte do gach duine. Téigh i dteagmháil leis an Ionad Eolais do Shaoránaigh is gaire duit d’eolas ar sheirbhísí ICDSA i do cheantar. Ritheann ICDSA líne eolais agus atreoraithe i rith uaireanta oifige d’eolas dlí bunúsach.

Má roghnaíonn tú aturnae príomhaideach a fhostú, ba cheart go mbeadh a fhios agat nach bhfuil aon ráta seasta do mhuirir do tháillí dlí. Cuirtear comhairle ort roinnt luanna a fháil sula gcinneoidh tú ar ghnólacht dlí. Tá Eolas teagmhála do ghnólachtaí aturnaetha ar fud na hÉireann ar fáil ar shuíomh gréasáin Dhlí-Chumann na hÉireann.

Page edited: 25 May 2011