Iarmhairtí neamhnithe sibhialta pósta

Réamhrá

Cibé an bhfuil nó nach bhfuil do phósadh neamhnitheach nó in-neamhnaithe, is iad na hiarmhairtí dlíthiúla céanna a bheidh ag neamhniú sibhialta ar do phósadh. Dearbhaítear go raibh do phósadh neamhbhailí ón tús. Dá bhrí sin níor tharla do phósadh go dlíthiúil riamh.

Rialacha

Is é an iarmhairt is follasaí de dhearbhú cúirte nár tharla do phósadh riamh ná go bhfuil tú anois i dteideal pósadh. Bheadh do phósadh nua bailí agus ní bheadh tú ag déanamh biogamaíochta mar nach bhfuil tú pósta go bailíoch ach uair amháin.

Má tá tú tar éis athphósadh a dhéanamh cheana, i.e. gur tharla sé gur phós tú sul má ndearna an chúirt an t-ordú faoi neamhniú, bhreathnódh sé go mbeadh do dhára pósadh neamhbhailí agus biogamach. Chomh luath agus a dheonaítear an t-ordú faoi neamhniú, déantar do dhára pósadh bailí mar go raibh do chéad phósadh neamhbhailí.

Má tá do phósadh neamhnitheach, ciallaíonn sé freisin go gcailleann tú na cearta a bhí agat mar dhuine pósta. Dá bhrí sin:

  • teach an teaghlaigh, é an teach a roinn tú le do iarpháirtnéir. Más é/í do iarpháirtnéir úinéir dlíthiúil an tí, is féidir leis nó léi an teach a dhíol nó a ligean ar léas gan do thoiliú.
  • Faoin Acht Comharbais 1965, nuair a fhaigheann duine pósta bás, go dlíthiúil tá a c(h)éile i dteideal scar den eastát, cibé ar fhág nó nár fhág sé nó sí uacht.
  • Chomh luath agus atá neamhniú déanta ar do phósadh níl aon cheart agat iarratas a dhéanamh ar an gcúirt chun ordú a fháil go n-íocfadh do iarpháirtnéir cothabháil chun cuidiú leat, mar gur céilí amháin ar féidir leo iarratas a dhéanamh ar an gcúirt le haghaidh cothabhála. Má rugadh leanaí áfach, le linn an phósta neamhnaithe, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an gcúirt chun ordú a fháil go ndéanfadh do iarpháirtnéir íocaíocht tacú linbh.
  • Má tá do phósadh neamhnitheach, beidh iarmhairtí aige freisin ar do leanaí. Mar sin féin cosnaíonn an tAcht um Stádas Leanaí 1987, cearta dlíthiúla na leanaí nach bhfuil a dtuismitheoirí pósta lena chéile. Faoin Acht Comharbais 1965, má fhaigheann tú bás agus nach ndéanann tú soláthar cuí le haghaidh do leanbh i do uacht, is féidir leis an leanbh sin iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt le haghaidh scar de do eastát. Má fhaigheann tú bás gan aon uacht, tá ceart uathoibreach ag do leanaí ar do eastát. Baineann na cearta seo go cothrom le leanaí a rugadh taobh amuigh de phósadh agus leanaí a rugadh taobh istigh de phósadh, agus mar sin ní bheidh aon éifeacht ag neamhniú do phósadh ar chearta comharbais do leanaí.
  • Cuireann neamhniú an phósta isteach ar cheart an athar a bheith ina chaomhnóir ar an leanbh. De ghnáth nuair a bheirtear leanbh do thuismitheoirí pósta, bíonn an bheirt thuismitheoir mar chomhchaomhnóirí ag an leanbh. Nuair a dhéantar pósadh a neamhniú, breathnaítear ar an athair mar chomhchaomhnóir don leanbh sa chás gur chreid sé go raibh a shearmanas pósta bailí agus gur rugadh an leanbh roimh nó taobh istigh de dheich mí ón ordú faoi neamhniú.

Tá sé tábhachtach fios a bheith agat nach bhfuil aon éifeacht dhlíthiúil ag neamhniú ón eaglais. Ní chiallaíonn sé gur féidir leat athphósadh go dlíthiúil - fiú má chiallaíonn sé gur féidir leat athphósadh i súile na heaglaise.

Page edited: 10 December 2015