Torthaí neamhniú ar pháirtnéireacht shibhialta

Eolas

Áit a shíltear go bhfuil do pháirtnéireacht shibhialta curtha ar neamhní, is iad na torthaí dlíthiúla ar neamhniú do pháirtnéireacht shibhialta ná go bhfógraítear go bhfuil sí neamhbhailí ón tús. Mar sin, níor tharla do pháirtnéireacht shibhialta riamh go dlíthiúil.

Rialacha

Is é an toradh is follasaí ar fhógra cúirte neamhnithe ná go bhfuil tú i dteideal anois pósadh.

Má bhí tú tar éis pósadh nó isteach i bpáirtnéireacht shibhialta nua cheana, eadhon, phós tú nó chuaigh tú isteach i bpáirtnéireacht shibhialta sula ndearna an chúirt ordú neamhnithe iarmhír, d’fhéadfaí go raibh an chuma ar do phósadh nó páirtnéireacht nua go raibh sé neamhbhailí. Nuair a bhronntar an t-ordú neamhnithe, áfach, tá do phósadh/pháirtnéireacht shibhialta bailíochtaithe, mar go bhfuil sé fógraithe anois go bhfuil do chéad pháirtnéireacht shibhialta neamhbhailí.

Má tá do pháirtnéireacht shibhialta curtha ar neamhní, ciallaíonn sé freisin go bhfuil na cearta ar bhain tú leas astu mar pháirtnéir sibhialta caillte agat. Mar sin:

  • comhtheach atá sa teach a roinn tú le d’iar-pháirtnéir. Más é do pháirtnéir úinéir dlithiúil an tí, is féidir leis nó léi é a dhíol nó a thabhairt ar léas gan do chead.
  • Faoin Acht um Chomharbas 1965, nuair a bhásann páirtnéir sibhialta, tá an páirtnéir sibhialta marthanaigh i dteideal cuid dá (h)eastát go dlíthiúil is cuma an bhfuil uacht fágtha aige nó aici nó mura bhfuil. Mar gheall nár tharla do pháirtnéireacht shibhialta riamh, níl aon chearta comharbais agat má bhásann d’iar-pháirtnéir.
  • Nuair a chuirtear do pháirtnéireacht shibhialta ar neamhní, níl aon cheart agat cur isteach chuig an gcúirt chun d’iar-pháirtnéir a ordú cothabháil a íoc chun tacú leat, mar nach bhfuil cead ach ag páirtnéirí sibhialta cur isteach chuig cúirt d’ordú cothabhála.