Breith Bhaile

Eolas

Féadfaidh bean a bhfuil toircheas ísealriosca aici a roghnú chun breith ar a leanbh sa bhaile. Tá Seirbhís Náisiúnta um Breith Bhaile ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte do mháithreacha incháilithe atá ag súil le leanbh ar mian leo breith ar a leanbh sa bhaile faoi chúram bean chabhrach pobail fhéinfhostaithe (BCPF).

I roinnt ceantar de FSS, d’fhéadfadh an tseirbhís a bheith ar fáil trí ospidéal máithreachais nó trí scéim FSS. Ach i gceantair eile de FSS, áfach, níl fáil ach ar BCPFanna príobháideacha chun freastal ar bhreith bhaile – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos.

Rialacha

Más mian leat fáil a bheith agat ar an tSeirbhís Náisiúnta um Breith Bhaile, beidh ort teagmháil a dhéanamh, i dtosach, le d’Oifig Áitiúil Sláinte. Atreorófar thú chuig an oifigeach sannta ar bean chabhrach cháilithe í. Seolfar pacáiste faisnéise chugat.

Déanann tú teagmháil leis an mbean chabhrach pobail fhéinfhostaithe (BCPF) ansin. Ba cheart duit féin agus an bhean chabhrach foirm iarratais a chomhlánú don tseirbhís. Seolann tú an fhoirm chuig an oifigeach sannta a dhéanfaidh measúnú ar do theidlíocht don tseirbhís. Má ghlactar le d’iarratas, beidh tú i dteideal seirbhísí saor in aisce réamhbhreithe, breithe agus iarbhreithe a fháil. Anuas air sin, soláthróidh FSS Pacáiste um Breith Bhaile duit ina mbeidh gach a dteastóidh uait le haghaidh breith bhaile. Is féidir leat teacht ar thuilleadh faisnéise faoin bpróiseas in Aguisín 4 Conair Chúraim (‘Pathway of Care’) ar dfa.ie.

Mar mhalairt air sin, féadfaidh tú bean chabhrach pobail fhéinfhostaithe (BCPF) a fhostú go príobháideach agus soláthróidh siad do chúram réamhbhreithe, breithe agus iarbhreithe.

Rataí

Má tá seirbhísí máithreachais a sholáthraíonn ospidéal nó scéim FSS á n-úsáid agat, soláthraítear iad saor in aisce.

Soláthraíonn go leor árachóirí sláinte príobháideacha deontas i dtreo costas breith bhaile.

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian leat tabhairt faoi bhreith bhaile, is gá duit an cinneadh seo a dhéanamh a luaithe is féidir i do thoircheas.

Déan teagmháil le d’Oifig Sláinte Áitiúil nó déan teagmháil le bean chabhrach pobail fhéinfhostaithe (BCPF) trí Chumann um Breith Bhaile na hÉireann.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Cumann Breith Bhaile na hÉireann

18 Gairdíní Dhún na Mara
Dumhach Thrá
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil:087 754 3751
Láithreán Gréasáin: http://www.homebirth.ie
R-phost: coordinator@homebirth.ie

Page edited: 17 August 2015