Cuairteanna réamhbhreithe

Réamhrá

Go ginearálta, beidh thart ar idir 8 agus 10 gcoinne réamhbhreithe agat le do dhochtúir nó le do bhean chabhrach i rith do thoirchis. Féadfaidh tú cuairt a thabhairt ar do LG, clinic réamhbhreithe nó do bhean chabhrach gach mí go dtí 32 seachtain, gach coicís ina dhiaidh sin agus féadfaidh tú cuairteanna seachtainiúla a thabhairt sa mhí dheireanach.

Tá tú i dteideal am saor le híocaíocht a ghlacadh ó d’fhostaíocht chun freastal ar choinní réamhbhreithe (áirítear leis seo ranganna réamhbhreithe). Tá na cearta fostaíochta seo á gcosaint i ndlí na hÉireann trí na hAchtanna um Chosaint Mháithreachais, 1994 agus 2004, na Rialacháin um Chosaint Mháithreachais (Am Saor le haghaidh Cúraim Réamhbhreithe agus Iarbhreithe), 1995, agus na Rialacháin um Chosaint Mháithreachais (Díospóidí agus Achomhairc), 1995.

An chéad chuairt réamhbhreithe

Is féidir le do chéad chuairt chuig an ospidéal a bheith ag aon am ó 12-20 seachtain isteach sa toircheas. Is é cuspóir na cuairte sin léargas iomlán a fháil ar do shláinte agus ar shláinte do linbh. Is féidir leat a bheith ag súil le labhairt le bean chnáimhsí, a chuirfidh réimse ceisteanna cúlracha faoi do shláinte agus faoi do stair mhíochaine. Beidh deis agat féin aon cheisteanna atá agat a chur maidir le do chúram agus an réimse seirbhísí atá ar fáil duit. Iarrfar ort sampla fuala a thabhairt, glacfar do bhrú fola agus déanfar tástálacha fola. Míneófar duit cén fáth a bhfuil na tástálacha fola dhá dhéanamh. I roinnt ospidéal is féidir leat scanadh ultrafhuaime a fháil ar do chéad chuairt, ag ospidéil eile beidh an scanadh sin agat ag thart ar 20 seachtain.

Maireann an chuairt thart ar 2 uair an chloig. Más gnáth-thoircheas a bhíonn agat, beidh na cuairteanna ina dhiaidh sin i bhfad níos giorra. Is féidir na cuairteanna a roinnt idir an ospidéal agus do dhochtúir teaghlaigh nó bean chnáimhsí.

Cuairteanna ina dhiaidh sin

Ag gach cuairt soláthróidh tú sampla fuala, glacfar do bhrú fola agus scrúdófar tú. Má bhíonn aon cheist agat nó aon imní ort maidir le do thoircheas ba chóir duit ceist a chur ar an mbean chnáimhsí nó ar an dochtúir. Tá ranganna i scileanna tuismitheoireachta ar fáil i bhformhór na n-ospidéal agus is féidir leatsa agus le do pháirtí nó cara freastal a dhéanamh orthu i ngar go ham na breithe. Tabharfar deis duit ag na ranganna seo foghlaim faoi chothú cíche, beathú, stíl mhaireachtála sláintiúil a choinneáil agus déanfar tú féin agus do theaghlach a ullmhú do bhreith an linbh.

Fostaíocht agus cuairteanna réamhbhreithe

Má fhaigheann tú torrach agus tú i bhfostaíocht tá tú i dteideal, faoin dlí fostaíochta, am a thógáil saor le freastal ar choinní réamhbhreithe. Ba chóir duit iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig d'fhostóir agus fianaise mhíochaine de do thoircheas á sholáthar agat ag insint dó/dí go dteastaíonn am saor uait le freastal ar choinní réamhbhreithe. Ba chóir duit ar a laghad fógra coicíse a thabhairt de dháta agus d'am do choinní.

Mura dtugtar fógra de bharr cúiseanna nach bhfuil aon neart agat orthu, ansin is féidir leat do theideal a choinneáil, más rud é go scríobhann tú chuig d'fhostóir agus míniú a thabhairt agat i dteannta leis an bhfógra. Beidh ort é sin a dhéanamh laistigh de sheachtain den choinne.

D'aon chuairt tar éis na céad cuairte is féidir le d'fhostóir iarraidh ort do chárta coinní a thaispeáint dó/di. Tá tú i dteideal cuairteanna míochaine ar feadh 14 seachtaine tar éis na breithe, lena n-áirítear aon tréimhse a thógtar ar saoire mháithreachais tar éis na breithe.

D’fhéadfadh sé go mbeadh tú i dteideal roinnt ama a thógáil saor ón obair le híocaíocht le freastal ar roinnt ranganna réamhbhreithe. Is ceart aon uair atá anseo do fhir a bhfuil páistí leo le teacht ar an saol freastal ar an 2 rang díreach roimh an mbreith. Do mhná atá ag súil tá sé de cheart acu freastal ar sraith amháin ranganna (gan an 3 rang deireanach sa sraith a bheith san áireamh) dá cuid toircheas ar fad agus iad fostaithe.

Page edited: 17 July 2015