Ranganna réamhbheirthe

Réamhrá

Tabharfaidh ranganna réamhbheirthe eolas duit faoi thoircheas, luí seoil agus breith, agus cúram naíonán. Díríonn siad ar luí seoil agus ar an mbreith amháin, ach bíonn comhairle le fáil i gcuid eile acu ar conas aire a thabhairt do do naíonán agus conas dul i dtaithí ar thuismitheoireacht.

Cuireann d'ospidéal ranganna réamhbheirthe ar fáil duit agus bíonn ort glaoch a chur orthu chun d'áit a chur in áirthint. Cuirtear ranganna ar fáil go ginearálta do mháithreacha atá ag súil, nó do lánúnacha ó bhíonn an bhean 30 seachtaine ag súil le leanbh.

Cuireann roinnt ospidéal ranganna ar fáil do lánúnacha lena mbaineann riachtanais speisialta. Beidh ort dul i dteagmháil leis an ospidéal áitiúil nó Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le haghaidh sonraí a fháil. Tá tuilleadh faisnéise inár ndoiciméad, Cuairteanna réamhbheirthe.

Am saor ón obair agus ranganna réamhbheirthe

Faoi Alt 8 den Acht um Chosaint Mháithreachais (Leasú) 2004 is féidir le mná atá torrach am le híocaíocht a thógáil saor ón obair le freastal ar sraith amháin ranganna réamhbhreithe (ach gan na 3 rang dheireanacha den tsraith a bheith san áireamh). Mar shampla má bhíonn tú ag freastal ar shraith 8 rang agus gurb é seo do chéad toircheas agus tú fostaithe, níl tú i dteideal ach le bheith íoctha agus tú ag freastal ar 5 cinn de na ranganna sin. Níl tú i dteideal am saor le híocaíocht chun freastal ar ranganna réamhbhreithe gach uair a mbeidh tú torrach agus tú fostaithe. Ní chlúdaíonn an teidlíocht seo ach sraith amháin de ranganna. Má tharlaíonn sé ar chúis ar bith nach féidir leat freastal ar chuid de na ranganna gan aon neart a bheith agat féin air (mar shampla, leanbh réamhaibí, tinneas, breith anabaí, marbh-bhreith) is féidir leat an teidlíocht am le híocaíocht saor ón obair a choinneáil le freastal ar aon ranganna nár fhreastal tú cheana orthu má bhíonn tú torrach arís (gan na 3 rang dheireanacha sa tsraith a bheith san áireamh).

Faoi na Rialacháin um Chosaint Mháithreachais 2004 (Am Saor do Ranganna Réamhbhreithe) tá ceart aon uair ag fir a bhfuil páiste leo le teacht ar an saol am saor ón obair a thógáil agus a bheith íoctha air le freastal ar an 2 rang réamhbhreithe díreach roimh an mbreith. Ní féidir an teidlíocht seo a úsáid gach uair a bhíonn toircheas ann nuair atá an bhean fhostaithe - níl ann ach ceart aon uair amháin.

Más mian le fostaí an t-am saor ón obair seo a thógáil, ní mór dó/dí é a chur in iúl don fhostóir i scríbhinn ar a laghad coicís roimh do na ranganna tosú, ag leagan síos na dátaí agus na hamanna do na ranganna. Is féidir le fostóirí fianaise i scríbhinn a iarraidh maidir leis na ranganna (dátaí agus amanna).

Ní mhaireann na ranganna ach cúpla seisiún agus ar na topaicí a chlúdaítear bíonn:

  • Ag breathnú i ndiaidh do shláinte le linn toircheasa
  • Fás agus forbairt an naoínáin le linn toircheasa
  • Roghanna maidir le luí seoil agus breith
  • Maolú ar phian le linn luí seoil
  • Cathain is fearr le dul chuig an ospidéil
  • A mbeaidh tú ag súil leis le linn luí seoil
  • Tacaíocht le leanbh a bheathú ar an gcíoch agus comhairle
  • Gnéithe mothaítheacha faoi bheith i do thuismitheoir
  • Cúram fisiciúil do leanbh
  • Dul ar ais ag obair/ socruithe cúram leanaí

Rátaí

Bionn na ranganna a chuireann d'ospidéal máithreachais áitiúil ar fáil saor in aisce. Gearrtar táille ar ranganna príobháideacha. Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir ceist ar d'ospidéal máithreachais.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá gach seans ann go bhfiafróidh do bhean chnáimsí nó do dhochtúir díot an bhfuil sé ar intinn agat freastal a dhéanamh ar rang réamhbheirthe ag an ospidéal. Bíonn na ranganna seo lán go minic, mar sin beidh ort iad a chur in áirthint go luath. Is féidir leat teacht ar eolas teagmhála d'ospidéil phoiblí anseo.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Chun tuilleadh faisnéise maidir le do theidlíocht am saor ó obair a thógáil le haghaidh ranganna réamhbheirthe, déan teagmháil le:

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Page edited: 23 August 2017