Sula mbeirtear do leanbh

Roghanna i gCúram Réamhbhreithe (Roimh an mBreith)
Imlíne ar na roghanna i gcúram réamhbhreithe, cónasctha, príobháideach, leath-phríobháideach agus poiblí.

Seirbhísí máithreachais agus leasa naíonán
Cuireann an tseirbhís sláinte phobail seirbhísí máithreachais saor in aisce ar fáil do mháithreacha agus do naíonáin suas go dtí 6 sheachtain tar éis a mbreithe.
This document is in: Sláinte > Seirbhísí sláinte > Sláinte atáirgthe

Seirbhísí máithreachais solúbtha
Imlíne ar ospidéil mháithreachais in Éirinn a thairgeann seirbhísí níos solúbtha máithreachais.

Breith Bhaile
Conas breith bhaile a eagrú in Éirinn.

Cuairteanna réamhbhreithe
I rith toirchis, déantar monatóireacht ar shláinte na máthar agus an linbh trí choinní réamhbhreithe. Cur síos ar an gcuairt áirithinte agus ar chuairteanna ina dhiaidh sin.

Ranganna réamhbheirthe
Soláthraíonn d’ospidéal ranganna réamhbheirthe agus cabhraíonn siad tuismitheoirí bheith ullmhaithe le haghaidh breith do leanbh..

Sochar Máithreachais
Is íocaíocht í Sochar Máithreachais a dhéanann an Roinn Coimirce Sóisialaí le mná atá ar shaoire mháithreachais ón obair. Faigh tuilleadh eolais faoi Shochar Máithreachais agus conas iarratas a dhéanamh.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh le Teaghlaigh agus le Leanaí

Saoire mhaithreachais
Tá fostaithe mná i dteideal saoire mháithreachais, roimh agus i ndiaidh breithe a leanbh. Sonraí breise ar fáil anseo.
This document is in: Fostaíocht > Cearta agus Coinníollacha Oibre > Saoire agus laethanta saoire

Sochar Sábháilteachta agus Sláinte
Achoimre ar Shochar Sábháilteachta agus Sláinte do mhná in Éirinn atá ag iompar/ag tabhairt bainne cíche dá leanaí.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh le Teaghlaigh agus le Leanaí

Sláinte agus sábháilteacht ag an obair
Dualgais fhostóirí i dtaobh sláinte agus sábháilteacht na bhfostaithe sa láthair oibre.
This document is in: Fostaíocht > Cearta agus Coinníollacha Oibre > Sláinte agus sábháilteacht