Tacaíochtaí do dhúlagar iarbhreithe

Réamhrá

Fulaingíonn go leor ban ísliú meanmna sa chéad cúpla seachtain tar éis breith linbh. Eachtra chorraitheach agus fíor fhisiciúil é leanbh a thabhairt ar an saol agus de bharr titim i leibhéal na hormón tar éis na breithe is minic go mothaíonn mná traochta go fisiciúil agus ó thaobh a mothucháin. Is féidir leo a bheith caointeach, hipearmhothaíoch, faoi dá mbeidís fágtha ina n-aonar sa saol. Tuairim is 80% de mhná a mbíonn páistí acu a fhulaingíonn mar seo agus beidh ísliú meanmna orthu ag am éigean tar éis breith a linbh. Go hiondúil tagann mná chucu féin le beagán scíthe agus le tacaíocht fisiciúil agus spride óna bpáirtithe, óna dteaghlaigh agus ó chairde.

Áfach d'fhéadfadh sé go bhfuil sí i measc an 10% de mhná a fhulaingíonn ón dúlagar iarbhreithe. Tosnaíonn an dúlagar iarbhreithe go hiondúil idir 2 agus 8 seachtain tar éis na breithe, ach anois is arís tagann sé chun solais 6 mhí nó bliain fiú tar éis na breithe. Sa drochuair, bíonn an dúlagar seo ar go leor ban i ngan fhios dóibh féin nó gan tuiscint a bheith acu gur fíorghalar atá sa dúlagar iarbhreithe. Tá aon cheann de na mothucháin seo acu:

  • Éadóchas mór
  • Claonadh chun deora a shileadh
  • Mothú nach féidir leat déileáil le do leanbh
  • Traochta ach nach bhfuil ar do chumas codladh a dhéanamh
  • Drochghoile
  • An iomarca imní faoi do leanbh.

Má tá aon cheann de na mothucháin seo agat, b'fhéidir go bhfuil tú ag fulaingt ó dhúlagar iarbhreithe agus ba cheart duit cúnamh a iarraidh. Labhair leis an dochtúir teaghlaigh nó le haltra sláinte poiblí nó le duine gur féidir leat muinín a bheith agat aisti/ann. Muna bhfuil tú féin in ann coinne a dhéanamh leis an dochtúir nó leis an altra sláinte poiblí iarr ar duine eile é seo a dhéanamh ar do shon nó iarr ar an dochtúir/altra teacht chuig do theach.

Tá cur amach ag gairmithe cúram sláinte ar an saghas seo dúlagair – éistfidh siad leat, agus beidh siad in ann plé a dhéanamh leat ar na roghanna atá ar fáil. Féadfaidh dúlagar iarbhreithe teacht ar aon bhean agus féadfaidh sé tarlú ag aon tráth i ndiaidh go saolaítear do leanbh – bíonn an chóireáil an-rathúil, mar sin, is tábhachtach na siomptóim a aithint agus cabhair a lorg.

Má bhí an páiste agat le deireanas b'fhéidir go mbeadh cúnamh ar fáil duit ón ospidéal máthaireachais. Déan teagmháil leis an mbean chabhartha nó leis an dochtúir a thug aire duit agus tú ag súil leis an bpáiste. D'fhéadfadh sé go mbeadh coinne déanta duit le síciatraí an ospidéil, labharfaidh sé/sí leat faoin dúlagar atá ort agus inseoidh sé/sí duit faoin tacaíocht atá ar fáil duit. Beidh cúnamh ar fáil duit freisin ón rannóg oibre sóisialta atá ag an ospidéal.

Comhairle do theaghlaigh agus do chairde

Má tá do pháirtí, duine den teaghlach nó bean ar d'aithne ag fulaingt ón dúlagar iarbhreithe tá sé tábhachtach na comharthaí a bhaineann leis a aithint agus a chuimnhiú gur galar atá ann gur féidir cúnamh a chur ar fáil lena aghaidh. Mar chara nó ball den teaghlach beidh ort go leor tacaíochta agus cúnaimh a chur ar fáil - i gcás galair ar bith d'fhéadfadh sé go mbeadh sé píosa go mbeadh biseach ar an duine agus beidh laethanta níos fearr ná a chéile. D'fhoilsigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte leabhrán saor in aisce dar teideal Storm iarbhreithe (pdf). Is féidir a bheith ina cúnamh. Tá cairdeas, comhairle agus tacaíocht ar fáil ó na heagrais seo a leanas.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Féadfaidh na heagraíochtaí deonacha a leanas comhairle, faisnéis agus seirbhísí tacaíochta a sholáthar dóibh siúd a bhfuil dúlagar iarbhreithe orthu agus dá dteaghlaigh:

Dúlagar Iarbhreithe Éire

Goirgneamh Riaracháin
Ospidéal Ollscoil Chorcaí
Wilton
Corcaigh
Éire

Teil:+353 (0) 21 4922083
Láithreán Gréasáin: http://www.pnd.ie/
R-phost: support@pnd.ie

Nurture Charity

4a Sráid Thomáis Mag Laithimh
Na Sceirí
Baile Átha Cliath
K34 HF29
Éire

Teil:(01) 843 0930
Láithreán Gréasáin: http://www.nurturecharity.org/
R-phost: info@nurturecharity.org

Cuidiú Iontaobhas Breithe Clainne na hÉireann

Teach Carmichael
Sráid Brunswick
Dublin
Ireland

Teil:+353 1 8724501
Láithreán Gréasáin: http://www.cuidiu-ict.ie/

Parentline

Teach Carmichael
Sráid Brunswick Thuaidh
Dublin 7
Ireland

Teil:01 878 7230
Lóghlao:1890 927277
Láithreán Gréasáin: http://www.parentline.ie/
R-phost: info@parentline.ie

Aware

72 Sráid Líosain Íochtarach
Parentline
Teach Carmichael
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 661 7211
Lóghlao:Support Line (Freephone) 1800 80 48 48
Facs:(01) 661 7217
Láithreán Gréasáin: http://www.aware.ie/
R-phost: info@aware.ie

Page edited: 29 August 2016