Cúram iarbhreithe do do naíonán

Réamhrá

Faoin Scéim Cúram Máithreachais agus Naíonán (an scéim a chuireann cúram réamhbhreithe agus iarbhreithe saor in aisce ar fáil), tá an mháthair agus an naíonán i dteideal 2 chuairt ar do dhochtúir teaghlaigh tar éis bhreith an linbh - cuairt amháin nuair a bhíonn an leanbh 2 sheachtain d'aois, agus ceann eile nuair a bhíonn an leanbh 6 seachtaine d'aois.

Is ann don chuairt ag 2 sheachtain go bunúsach le teagmháil a athbhunú le do dhochtúir teaghlaigh agus féachaint mar atá ag éirí leis an máthair agus an naíonán. Is í an chúirt is mó a bhfuil eolas uirthi ná an "seiceáil 6 seachtaine". Is féidir leat dul chuig do dhochtúir teaghlaigh nó chuig d'ospidéal máithreachais lena haghaidh sin. Scrúdóidh an dochtúir teaghlaigh nó an leanbhlia do naíonán lena f(h)orbairt a sheiceáil, ag féachaint ar mheáchan do naíonáin, a f(h)ad, imlíne an chinn agus na cromáin. Pléifidh sé/sí patrúin cothaithe agus sláinte ginearálta an naíonáin leat agus tabharfaidh sé/sí aghaidh ar aon imní a d'fhéadfadh a bheith ort.

Ina dhiaidh sin, is tríd an dochtúir teaghlaigh a bheidh do phointí teagmhála leis an gcóras cúram sláinte, agus is é/í a imdhíonfaidh do naíonán vaicsíniú do do naíonán, agus tríd an altra sláinte phoiblí cúram máithreachais agus an Altra Sláinte Phoiblí.

Page edited: 10 February 2015