Teaghlach agus Caidrimh

Life Event Document Bheith i do Thuismitheoir den chéad uair
An bhfuil tusa nó duine a bhfuil aithne agat orthu ar tí a bheith in bhur dtuismitheoir? Is treoir í seo ar sheirbhísí Stáit in Éirinn agus forbhreathnú ar roinnt de na saincheisteanna a bhainfidh leat, cibé do chás.
Life Event Document Athrú chuig do rogha inscne
Foráiltear san Acht um Inscne a Aithint, 2015 go n-aithníonn an Stát rogha inscne duine.
Overview Document Caidrimh
Forbhreathnú ar an eolas atá ar an suíomh Citizens Information maidir le do chearta dlíthiúla agus sibhialta i gcaidreamh gaoil in Éirinn. Fócas ar chaidrimh shibhialta, pósadh, scaradh, colscaradh agus ar stádas an chaidrimh idir beirt den ghnéas céanna.
Overview Document Sochair agus teidlíochtaí teaghlaigh
D’fhéadfadh go mbeadh teaghlaigh ábalta leas a bhaint as na híocaíochtaí leasa shóisialaigh éagsúla, as faoisimh ar cháin agus as teidlíochtaí de réir fostaíochta a chuirtear ar fáil le tacú leo. Aimsigh eolas orthu anseo. teaghlaigh agus leanaí sochair teidlíochtaí
Overview Document Sochair agus teidlíochtaí a bhaineann le bhreith
Tá réimse sochair leasa shóisialaigh agus teidlíochtaí fostaíochta ar fáil chun tacú le mná atá ag iompar clainne. Is féidir leat léamh faoi anseo. breith clainne máithreachas sochair
Overview Document Cliseadh pósta nó caidrimh
Is próiseas deacair agus trámach atá i gcliseadh pósta nó caidrimh. Déanann an doiciméad seo cur síos ar na saincheisteanna éagsúla a d’fhéadfadh a bheith i gceist.

Cláraitheoirí Breitheanna, Póstaí agus Básanna
Míníonn an cháipéis seo an riachtanas atá ann chun tarlúintí saoil a chlárú agus tugann sé liosta d'uimhreacha teileafóin na bpríomh-chláraitheoirí breitheanna, póstaí agus básanna ar fud na hÉireann.

Tusla - an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
Is í Tusla - an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach - an Ghníomhaireacht Stáit speisialaithe atá freagrach as leas agus torthaí a fheabhsú do leanaí.

An AE agus an dlí teaghlaigh
Is é ról an AE sa dlí teaghlaigh go príomha ná a chinntiú gur féidir cinntí a dhéantar i dtír amháin a chur i bhfeidhm i dtír eile. Tá ról freisin ag an AE ó thaobh cinneadh a dhéanamh cén tír ag a bhfuil dlínse chun éisteacht le cás ar leith.