Ráiteas Inrochtaineachta agus Inúsáidteachta

Ráiteas Inrochtaineachta an BFS

Dearadh an láithreán gréasáin um Fhaisnéis do Shaoránaigh chun WCAG 2.0 AA a chomhlíonadh agus bheith inrochtana don lucht féachana is fairsinge agus is féidir - daoine eile agus daoine faoi mhíchumas ina measc a bhféadfadh go bhfuil Teicneolaíocht Chúnta á húsáid acu.

Rinneadh iniúchadh neamhspleách ar an láithreán gréasáin seo i dtaobh inrochtaineachta agus rinneadh tástáil air agus leas á bhaint as réimse de léitheoirí scáileáin, ar nós JAWS, NVDA agus VoiceOver agus dearadh é le hardleibhéal de chodarsanacht dathanna lena chinntiú go bhfuil an t-ábhar agus na rialúcháin go léir soiléir agus inléite. Dearadh an láithreán le bheith inrochtana do mhéarchlár, comhoiriúnach do theicneolaíocht lasc, freagrúil - agus chun oibriú go maith ar réimse gléasanna móibíleacha.

Má bhíonn aon fhadhbanna agat rochtain a fháil ar ár n-ábhar nó trí úsáid a bhaint as ár láithreán, féadfaidh tú ríomhphost a sheoladh chuig ciofeedback@ciboard.ie. Cabhróidh aon aiseolas a fhaighimid linn chun feabhsúcháin a dhéanamh.

Page edited: 12 September 2017